history of schools

history of schools
mokyklų istorija statusas T sritis švietimas apibrėžtis Mokymo įstaigų kitimas nuo seniausių laikų iki mūsų dienų. Pirmosios mokyklos buvo steigiamos prie valdovų rūmų valdininkams, raštininkams rengti, prie dvasininkų įstaigų – dvasininkams mokyti. Kinijoje 2400 m. pr. Kr. buvo įsteigtos pirmosios mokyklos, kuriose buvo mokoma skaityti ir rašyti. Po 200 m. jų tinklas išsiplėtė. Tuo metu atsirado mokyklų ir Egipte, Indijoje, Babilone. Europoje pirmosios mokyklos pradėtos steigti VII–VI a. pr. Kr. Graikijoje. Iš pradžių jos buvo privačios, vėliau – valdinės. Pagal Graikijos pavyzdį IV a. pr. Kr. atidaromos mokyklos ir Romoje. Nuo V a. steigiamos parapinės, nuo VI a. – vienuolynų mokyklos. XII a. Europoje pradedami steigti universitetai (Salerno, Bolonijos, Paryžiaus, Oksfordo). XIII–XIV a. Italijoje jų jau buvo 18, Prancūzijoje – 16, Ispanijoje ir Portugalijoje – 15. XVI a. universitetų buvo visose Europos šalyse, išskyrus Rusiją. 1579 m. įsteigtas Vilniaus universitetas. Nuo XII a. Europoje plečiasi amatininkų (cechai) ir pirklių (gildijos) mokyklos. XVI a. Vokietijoje J. Šturmas įsteigė pirmąją aštuonių klasių gimnaziją, kuri laikoma klasikinio lavinimo mokyklos sistemos ištakomis. Rytų ir Vidurio Europje pirmosios pradinės mokyklos įsteigtos IV a. Gruzijoje ir Armėnijoje, X a. – Kijevo valstybėje, bet tik nuo XVI a. jų pradėjo rastis daugiau. Iki XVII a. nebuvo mokyklų organizavimo sistemos. Tik čekų pedagogas J. A. Komenskis savo veikale „Didžioji didaktika“ („Didactika magna“, 1632) pateikė tokią sistemą ir praktiškai įgyvendino keliose Europos šalyse. Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje pirmoji mokykla minima 1397 m. Ji veikė prie Vilniaus katedros (Vilniaus katedros mokykla). Atrodo, kad mokyklų būta ir anksčiau, ypač Prūsijoje. 1409 m. Vytautas Didysis skyrė lėšų Trakų mokyklai išlaikyti. 1469 m. prie katedros mokykla buvo įsteigta Varniuose. A. Kulvietis 1539 m. įsteigė kolegiją Vilniuje. Čia 1570 m. ją atidarė ir jėzuitai. XVI–XVII a. parapinių, katedrinių mokyklų, kolegijų tinklas ėmė smarkiai plėstis: įsteigta daugiau kaip 100 mokyklų, neskaitant tų, kurios priklausė vienuolynams. XVIII a. pab. Lietuvoje buvo 195 pradžios mokyklos, parduoti 14 544 lietuviški elementoriai, veikė 11 vidurinių mokyklų (kolegijų), kuriose mokėsi 1596 mokiniai (1791 m. duomenimis). XIX a. pirmojoje pusėje Lietuvos mokyklos pertvarkomos pagal Rusijos mokyklų pavyzdį, padidėjo visų tipų rusiškų mokyklų skaičius. 1832 m. buvo uždarytas Vilniaus universitetas. XIX a. antrojoje pusėje (1900 m. duomenimis) Kauno ir Vilniaus gubernijose buvo 426 liaudies mokyklos. XX a. Lietuvos mokykla iš esmės buvo pertvarkoma du kartus (1919–1940 ir 1940–1985). Lietuvos Respublikoje steigtos 4 skyrių pradžios mokyklos (7–11 m. vaikams), 4 klasių progimnazijos (12–15 m. vaikams) ir dviejų tipų (klasikinės ir realinės) 8 klasių gimnazijos (12–19 m. moksleiviams). 1936 m. pradėtos steigti 6 skyrių (6 metų) pradžios mokyklos ir 7 metų gimnazijos. 1938 m. Lietuvoje buvo 2599 pradinės mokyklos (301 200 mokinių), 58 gimnazijos (15 800 mokinių) ir 40 progimnazijų (4900 mokinių), 8 aukštosios arba nepilnos aukštosios mokyklos (3900 studentų), atidaryta nemažai specialiųjų ir aukštesniųjų profesinio mokymo mokyklų. 1940 m. sovietų valdžia Lietuvoje iš esmės pertvarkė mokyklų tinklą, mokymo turinį, auklėjimo kryptis. 1987 m. buvo apie 0,5 milijono mokinių, mokyklose dirbo 54 tūkst. pedagogų. 1990 m. atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę, pradėta švietimo pertvarka: keičiama mokyklų struktūra, kuriami nauji mokyklų tipai (pvz., jaunimo mokyklos), plečiamas mokymo turinys, mokymo metodai derinami su vakarietiškaisiais. atitikmenys: angl. history of schools vok. Schulgeschichte rus. история школы

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • Schools — • History and development of education as related to the church Catholic Encyclopedia. Kevin Knight. 2006. Schools     Schools     † …   Catholic encyclopedia

  • History of Upper Canada College — The history of Upper Canada College (UCC), located in Toronto, Ontario, began with its founding in 1829. Contents 1 Founding 2 University control 3 Move 4 World Wars …   Wikipedia

  • History — This article is about the academic discipline. For a general history of human beings, see History of the world. For other uses, see History (disambiguation). Historia (Allegory of History) By Nikolaos Gysis (1892) …   Wikipedia

  • History Teachers' Association of Victoria — The History Teachers Association of Victoria (HTAV) is an organisation of people interested in history, at all levels. The HTAV was founded by a group of teachers and was incorporated in Melbourne in 1980. It now has 17 board members and 9… …   Wikipedia

  • History of the Jews —     History of the Jews     † Catholic Encyclopedia ► History of the Jews     (Yehúd m; Ioudaismos).     Of the two terms, Jews and Judaism, the former denotes usually the Israelites or descendants of Jacob (Israel) in contrast to Gentile races;… …   Catholic encyclopedia

  • Schools of economic thought — describes the multitude of academic approaches toward economics throughout the history of economic thought. While economists do not always fit into particular schools, particularly in modern times, classifying economists into schools of thought… …   Wikipedia

  • History of Medicine —     History of Medicine     † Catholic Encyclopedia ► History of Medicine     The history of medical science, considered as a part of the general history of civilization, should logically begin in Mesopotamia, where tradition and philological… …   Catholic encyclopedia

  • History of Malaysia — History of Malaysia …   Wikipedia

  • History of Dogmatic Theology —     History of Dogmatic Theology     † Catholic Encyclopedia ► History of Dogmatic Theology     The imposing edifice of Catholic theology has been reared not by individual nations and men, but rather by the combined efforts of all nations and the …   Catholic encyclopedia

  • History of the Jews in Hungary — concerns the Jews of Hungary and of Hungarian origins. Jews have been a present community in Hungary since at least the 11th Century (with earlier references to Jews in Hungary existing), struggling against discrimination throughout the Middle… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”